Úvod OBCHODNÉ PODMIENKYVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou EPL trading, s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 1, 971 01 Prievidza, IČO: 43 770 711 (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.megahodinky.sk.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 

-dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

-dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky

-vystaviť a dodať potrebné doklady (faktúra, záručný list)

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

-objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

-zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške  v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 

1. Spôsob objednávania tovaru

 

Pri kúpe tovaru zákazník klikne  na obrázok nákupného košíka, čím bude vybraný tovar  do neho vložený. Následne sa zákazník môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky obdrží zákazník  automatické spätné potvrdenie o prijatí objednávky  a následne po overení dostupnosti objednaného tovaru e-mail s informáciou o  lehote dodania na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

 

1.1 V elektronickom obchode spoločnosti EPL trading je možné nakupovať  po zaregistrovaní. Zaregistrovaním zákazník získava výhody:


-nakupovanie s vernostnými zľavami

-informácie o stave vybavovania objednávky (e-mailom, sms správou)

-možnosť sledovania aktuálneho stavu objednávky


1.2 Pokiaľ  z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, je možné zaslať objednávku e-mailom na adresu ehop@megahodinky.sk .


1.3 Objedávku je možné taktiež zaslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch.


Pred odoslaním objednávky jedným z vyššie uvedených spôsobov spoločnosť EPL trading odporúča svojim zákazníkom, aby si preverili dostupnosť objednávaného tovaru na e-mailovej adrese ehop@megahodinky.sk.

 

2. Dodacie lehoty

 

Dodacia lehota je určená pre každý tovar osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní bude tovar vyexpedovaný (odovzdaný pošte, kuriérovi). Pri určovaní dodacej lehoty spoločnosť EPL trading vychádza z dodávateľsko-odberateľských skúseností v klasickom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní a bude zákazníkovi oznámená e-mailom podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spoločnosť EPL trading spolupracuje. V prípade ťažšie dostupného tovaru sa môže dodacia lehota predĺžiť, o čom bude zákazník pred skončením predpokladanej dodacej doby informovaný (telefonicky, e-mailom). Objednávky sú vybavované priebežne, každý pracovný deň.

 

3. Spôsob dodania a poštovné pre SR

 

-Slovenská pošta (balík/poistený list) - dobierka: 4,00 EUR                                      

-Slovenská pošta (balík/poistený list) - bankový prevod (predfaktúra): 2,50 EUR

-Kuriérska služba: 6 EUR                                                                                     

-Osobný odber - hotovosť alebo platba kartou: bezplatne


Doprava zdarma:                                                        

 

Pri nákupe nad 50 EUR pri doručení Slovenskou poštou (balík/poistený list) zákazník náklady na poštovné a balné neplatí.


Pri nákupe nad 200 EUR pri doručení kuriérskou službou zákazník náklady na poštovné a balné neplatí.

 

Zákazníkom z Prievidze a blízkeho okolia spoločnosť EPL trading objednaný tovar doručuje poštovou službou/kuriérskou službou len po dohode v ojedinelých prípadoch na výslovné požiadanie. Títo si objednávky môžu prevziať osobne v predajni EPL trading, OD PRIOR, Námestie slobody 1, 971 01 Prievidza.

 

 

4. Spôsob platby

 

-dobierka

-platba vopred na bankový účet uvedený v kontaktoch (predfaktúra)

-hotovosť pri osobnom odbere

-platba kartou pri osobnom odbere


Pri tovaroch s vyššou kúpnou cenou a tovaroch zhotovených podľa osobitných požiadaviek kupujúceho si prevádzkovateľ vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho preddavkovú zálohovú platbu vo výške, ktorú určí prevádzkovateľ. V takomto prípade je o tomto prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho po zadaní záväznej objednávky.

 

5. Záručné podmienky

 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je výrobcom uvedené inak.


Záruka sa nevzťahuje na:


-opotrebovanie spôsobené bežným používaním

-poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (voda, vlhkosť a pod.)

-mechanické poškodenie

-neodborný zásah

-sklo, náramok, remienok a batérie

 

EPL trading ručí zákazníkovi za:


-dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

-dodanie nepoškodeného tovaru

-dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený v objednávke

-priloženie daňového dokladu a záručného listu

 

EPL trading nenesie zodpovednosť za:


-oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér)

-oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou zo strany prijímateľa

-poškodenie zavinené doručovateľom; spoločnosť EPL trading odporúča viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberať

 

6. Stornovanie objednávky

 

V prípade, že si zákazník praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vyexpedovaná, je povinný čím najskôr kontaktovať spoločnosť EPL trading a uviesť číslo objednávky. V prípade vopred vykonanej úhrady kúpnej ceny prevodom na bankový účet, budú finančné prostriedky vrátené zákazníkovi na účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená najneskôr do 10 pracovných dní.


Spoločnosť EPL trading si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude možné dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ nebude dohodnuté inak. O stornovaní objednávky bude zákazník bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade vopred vykonanej úhrady kúpnej ceny prevodom na bankový účet, budú finančné prostriedky vrátené zákazníkovi na účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená najneskôr do 10 pracovných dní.


Ak prevádzkovateľ nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 10 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

7. Ochrana osobných údajov

 

Informácie a osobné údaje, ktoré zákazník poskytne spoločnosti EPL trading prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne na vybavovanie objednávky, pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti EPL trading nie sú poskytované žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (doručovateľské služby). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

 

Spoločnosť EPL trading uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť EPL trading ich nebude ďalej spracovávať.

 

8. Reklamačné podmienky

 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je výrobcom uvedené inak.


Záruka sa nevzťahuje na:


-opotrebovanie spôsobené bežným používaním

-poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (voda, vlhkosť a pod.)

-mechanické poškodenie

-neodborný zásah

-sklo, náramok, remienok a batérie

 

V prípade poruchy, závady a chyby tovaru je potrebné kontaktovať spoločnosť EPL trading e-mailom na adresu eshop@megahodinky.sk, v ktorom bude uvedené:


-číslo objednávky, príp. číslo faktúry

-presný názov tovaru

-stručný popis závady

-meno a telefónne číslo


Reklamovaný tovar (po dohode so zástupcom spoločnosti) zákazník zašle na adresu EPL trading, s.r.o., Moyzesova 1, 971 01 Prievidza, prípadne osobne doručí do predajne. Reklamovaný tovar nie je možné posielať na dobierku. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a záručného listu. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude spoločnosť EPL trading zákazníka bezodkladne informovať o ďalšom postupe a reklamácia bude vybavená do 30 dní.

 

9.Vrátenie tovaru

 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu eshop@megahodinky.sk . O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom v čo možno najkratšom čase od obdržania odstúpenia.

 

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prevzatí vráteného tovaru bude kúpna cena vrátená na bankový účet zákazníka.


Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:


-tovar je mechanicky poškodený

-tovar má známky používania


Ak sa predádzkovateľ a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

10. Hodinky je potrebné chrániť pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné.


Vodotesnosť:

Označenie na hodinkách


WR                     watter resist (odolnosť voči vode)

 

WR                     EPL trading neodporúča, aby prišli hodinky do kontaktu s vodou.

WR 30 M             Odolnosť voči dažďu.

WR 50 M             Určené pre povrchové plávanie bez potápania.

WR 100 M           Určené pre povrchové plávanie a potápanie bez dýchacieho prístroja.

WR 200 M           Určené pre potápanie s dýchacím prístrojom.

 

Púzdro hodiniek nesmie byť otvárané v rámci záručnej lehoty a strojček je potrebné chrániť pred neodbornými zásahmi.