Úvod OBCHODNÉ PODMIENKYReklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je výrobcom uvedené inak.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 

-opotrebovanie spôsobené bežným používaním

-poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (voda, vlhkosť a pod.)

-mechanické poškodenie

-neodborný zásah

-sklo, náramok, remienok a batérie

 

V prípade poruchy, závady a chyby tovaru je potrebné kontaktovať spoločnosť EPL trading e-mailom na adresu eshop@megahodinky.sk, v ktorom bude uvedené:

 

-číslo objednávky, príp. číslo faktúry

-presný názov tovaru

-stručný popis závady

-meno a telefónne číslo

 

Reklamovaný tovar (po dohode so zástupcom spoločnosti) zákazník zašle na adresu EPL trading, s.r.o., Moyzesova 1, 971 01 Prievidza, prípadne osobne doručí do predajne. Reklamovaný tovar nie je možné posielať na dobierku. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a záručného listu. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude spoločnosť EPL trading zákazníka bezodkladne informovať o ďalšom postupe a reklamácia bude vybavená do 30 dní.

 

Všetky prípadné reklamácie sa snažíme vybavovať v čo možno najkratšom čase k Vašej úplnej spokojnosti.