Úvod OBCHODNÉ PODMIENKYOchrana údajov

Ochrana údajov

Informácie a osobné údaje, ktoré zákazník poskytne spoločnosti EPL trading prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne na vybavovanie objednávky, pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti EPL trading nie sú poskytované žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (doručovateľské služby). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

 

Spoločnosť EPL trading uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť EPL trading ich nebude ďalej spracovávať.